Свържете се с нас: +359 2 462 71 35

solution for home delivery

Решения за разносна търговия

Решението ни за разносна търговия е удобен помощник на търговците за извършване на продажби на място при клиента, както и за набиране на заявки от обектите, които посещават. В комбинация със стационарното ни рещение за управление на търговията вие ще получите професионална система, която ще ви помогне да повишите продажбите и да обслужите клиентите си бързо и качествено.

Мистрал разносна търговия поддържа богат набор от периферни устройства за отпечатване на всички необфодими документи - фактури, стокови разписки, справки, фискални бонове.