Свържете се с нас: +359 2 462 71 35

product

Хотел

Мистрал Хотел е софтуер за управление на малки и средни хотели. Платформата разполага с лесен за работа интерфейс, който подпомага бързото ориентиране при работа с продукта. Приложението работи съвместно с нашите продукти за ресторант, магазин, бързо и столово хранене. Притежава автоматичен експорт на данни към голяма част от счетоводните софтуери на пазара. Също така управлява телефонни централи, брави, четци за карти, фискални устройства, принтери, скенери за прочитане на лични карти и автоматичното им въвеждане в базата, също така има връзка със системи за контрол на достъпа.
Връзката между модулите на рецепцията и Мистрал Ресторант позволява автоматично прехвърляне на сметки от различните обекти в комплекса към сметката на клента, както и използването на гъвкави системи за отстъпки и бонус схеми. Софтуерът има възможност за печат на всички необходими видове документи свързани с управлението на дейности като: адресни карти, фактури, стокови разписки, различни ордери и др.

Някои основни функционалности

Хотелска структура - позволява да укажете броя на сградите в комплекса, етажите и стаите.
Рецепция - резервации, настаняване, напускане, печат на списък с адресни карти, номенклатура с клиентите, преместване на гостите, добавяне на различни услуги към сметките на клиентите, отчитане на свободни стаи и много др.
Финансови операции - доставки, отразяване на плащания, трансфер между каси, проследяване на сметките на гостите на хотела и още др.
Възможност за импорт и експорт от  Excel.
Възможност за архивиране.
 

 

 

Магазин

Мистрал Магазин е пълнофункционален продукт, който разполага с два модула - "Склад" и "Продажби". Благодарение на тях софтуерът обхваща целият път на продуктите в обекта: заявка - доставка - продажба - отчитане - заявка.

В "Мистрал Склад" се извършват всякакви видове складови операции и складово управление, а в "Мистрал продажби" се извършват всички операции свързани с крайната продажба. През складовата част се въвежда цялата номенклатура на базата нужна за нормалната работа на програмата. От нея се създават потребителите в програмата. Въвеждат се артикулите, правят се доставки, ревизии, бракуване и други операции. Програмата предлага и богат набор от готови справки, а също и възможност за изготвяне на персонални справки.

Нива на достъп:
В Мистрал има два типа потребители "Администратор" и "Потребител". Администраторите имат пълен достъп до системата, а потребителите имат само такива права на достъп, каквито са им зададени от администраторите. Имате възможност да създадете и потребителски роли, чрез които лесно да дефинирате нов потребител от универсален тип.

Доставки:
При извършване на доставка има възможност да се наблюдава последната доставна цена, разликата на доставения артикул със среднодоставната цена. Всяка доставка има възможност да се въвежда отделно и да се записва заедно със съпътстващия  документ (фактура, стокова разписка и т.н.), начина на съхранение на стоката, начина на превоз, точен час на приемане, въвеждане на дати за годност.

Договорини и доставни цени:
Въвеждат се договорни и доставни цени и при изписване на доставката, те не могат да бъдат променяни, иначе няма да се приеме доставката.

Брак:
Стоки, които поради някаква причина е необходимо да се бракуват, могат да се изписват от склада и записват в системата, като бракувани. Може да се извежда информация относно всяка стока, която е била бракувана - кога, на каква стойност, по доставна или по продажна цена...

Ревизия:
Чрез ревизиите се осъществява проверка на съществуващата стока, като по този начин се проверяват съответствията между това което е в склада и това което трябва да бъде според системата. Създават се количествени и финансови разлики спрямо доставните цени.

Запис на артикули в склад:
Има възможност да се записва информация за артикулите в склада: дата на производство, транспорт, начин на съхранение, производител и др.

Баркод:
Поддържат се всички видове баркодове (включително и теглови), както и повече от един баркод на артикул.

Върната стока от клиент:
Всяка върната стока се записва, като такава и може да се изготви справка за това коя стока е върната и кой оператор я е приел.

Блокиране на артикули:
Могат да се блокират артикули за доставка или за продажба, както и заедно за двете. Има възможност за забрана на продажба или за доставка в определен интервал от време.

Генератор на справки:
Чрез генератора на справки, могат да се създават всякакви справки, в зависимост от желанието на потребителя. Ако справките, които са интегрирани в системата не задоволяват нуждите ви, лесно може да си създадете желаната справка.

Складове и складова система:
В "Мистрал склад" могат да се дефинират много складове, независимо един от друг. Поддържа дъщерни складове.

Централизирано управление на отдалечени обекти:
Много често се налага, да има централизирано управление на складовете, т.е.  да има един централен склад и други дъщерни складове (които могат да са в един и същи обект или да са на голямо разстояние и комуникацията с тях да става през интернет). Тогава в централен склад се извършват всички доставки и от тям се разпределя стоката по другите складове.

Каси и финансови операции:
Може да се дефинират потребителски или общи каси, които дават възможност, през определена каса да се извършат определени финансови операции (планиране на разходи, извършване на плащания чрез кредитни карти и др.). Всяка каса може да се прикачи към потребител, като по този начин всички пари, които той взима или дава се отчитат и минават през касата.

Експорт и импорт на данни:
Продуктът разполага с вградена функционалност заза експортиране и импортиране на файлове от/в  excel и text file. Като допълнение можете да ползвате и модула за експорт на данни към различни счетоводни системи.

Поддържан периферен хардуер:
- всички фискални принтери и 90% от касовите апарати произвеждани в България;
- всички видове кухненски и етикетиращи принтери произвеждани в България;
- всички везни произвеждани от Elicom и Datecs, както и по-голямата част от популярните на българския пазар вносни везни;
- всички стандартни бар-код четци;
- четци за магнитни карти;
- четци за безконтактни карти;
- клиентски индикации;
- касиерски сейфове;

 

Бързо хранене

Разработен специално за да удоволетвори спецификата на работа в обектите за Бързо Хранене.

Поддържа всички възможности на ресторантьорския режим, като притежава собствен интерфейс за продажби, който създава удобство при маркирането.

Важна характеристика на този режим е наличието на "Динамични пакетни артикули". Какво представляват те? Когато искате да предлагате няколко артикула на цената на едно меню, вие имате възможност да въведете съдържание на менюто, така че при продажбата да се изписват няколко рецепти. В случаите, когато съдържанието на менюто се определя в момента на клентската поръчка, можете да създадете "Динамично меню", така ще позволите на клиента да избере между повече артикули от една група и сам да определи своето меню. Доста често поръчки изпълнявани в такива обекти са предназначени за дома или офиса. В тези случай програмата позволява етикетиране на поръчката след маркирането.

Какви са предимствата от работата с Мистрал в обекти за Бързо Хранене?

Вие получавате цялостна визия за движението на всички стокови и парични потоци в обекта. Как става това:
- имате възможност да проследите складовите наличности и движението им в реално време;
- можете да получите пълна отчетност на персонала;
- можете да извършите мигновена ревизия;
- можете да правите промени в цените и рецептите в момента в който се наложи;
- можете да прилагате различни маркетингови стратегии (бонус точки, отстъпки с клиентски карти, happy hour и др.)
- можете да автоматизирате процеса на доставки и заявки в обекта;

Интерфейсът на програмата е гъвкав и богат на функционални възможности. С него ще улесните значително работата на персонала си, с което ще увеличите неговата продуктивност. Бързината е един от най-важните компоненти в този вид дейност. Тук нашият продукт ще ви помогне да създадете собствена визия и стил в начина си на работа. Можете да моделирате настройките на тъч скрийн модула изцяло според вкуса и вижданията ви за работа - цветове, снимки и надписи.

Ресторант

Защото успешното управление залага на прецизност, бързина и надеждност.

Мистрал Ресторант е софтуер за управление, който непрекъснато се адаптира към особенностите в бранша. Той може да бъде лесно конфигуриран към различни POS среди, както и да работи с разнообразен хардуер.
С продукта си гарантирате бързо маркиране, бързи финансови операции, лесно усвояване от нов персонал, както и възможност за проследяване на всяка една операция извършена в системата с цел по-добър контрол.
Посредством богатия си набор от инструменти, като бонус точки и активиране на различни ценови листи по зададени условия, вие ще откриете максималния ефект на своята маркетингова стратегия.

Начинът, по който обслужвате клиентите си ще определи успеха ви!

Нива на достъп
В Мистрал можете да определите достъпа на вашите служители не просто до ниво екран или справка, а също така и до ниво функция в съответните екрани. Разбира се, можете да създадете потребителски роли, което да ви улесни при назначаването на нов потребител и бързата му настройка за работа със системата.

Заявки
Заявяването на стоки е една от най-важните дейности в управлението на обектите за хранене. В Мистрал ще откриете множество интегрирани алгоритми за изчисление на заявяваното количество, така че да избегнете презапасяването или недостига на стока.

Заприходяване
В случай, че приемате стока по ваша заявка това става напълно автоматизирано. Можете също да ползвате баркод четец или мобилен терминал, както и електронна везна, свързана с модула. Програмата завежда стоките като автоматично преизчислява средните доставни цени, формира нови себестойности на рецептите и следи произхода на стоките по съпътстващия ги документ.

Ценообразуване
В продукта можете да формирате различни ценови листи, които да са валидни за определени клиенти или в определен интервал от време. Ценовите листи могат да бъдат формирани като относителни към вече съществуващи такива или ценови листи, при които имате свободата да зададете конкретна цена на конкретен артикул. За идентификация на вашите клиенти можете да ползвате различни картови носители - магнитни или безконтактни.

Рецептурник
Рецептата е съставен артикул, при продажбата на който системата изчислява и автоматично подважда количествата на вложените артикули. Възможностите на модула предлагат автоматично преизчисление при въвеждане на по-големи количества, прикачане на предварително описани заготовки, избор на задължителни модификатори и др.

Маркиране на менюта
Обедните менюта са още един начин да привличате клиенти. Когато решите да предложите няколко рецепти на обща цена, можете да разчитате на Мистрал това да стане лесно и бързо. Нещо повече, можете да формирате динамично меню, при което клиентът да избира между предварително подбране предложения от дадени групи, и всичко това накрая да води до една фиксирана цена.

Модификатор на рецепти
Това е така ценната пояснителна бележка, с която сервитьорът информира звеното за особеностите в клиентската поръчка. Различните типове модификатори се прикачат към определени стокови групи, така че при маркирането да се показват само тези, които са типични за рецептата.

Генератор на справки
Благодарение на тази функционалност вие можете сами да създавате справките, които желаете. Така ше бъдете свободни и независими при ползването на продукта, без необходимост от поръчкови справки или специално обслужване от компетентно лице.

Дефиниране на маси
Можете да нарисувате сами схемата на своя ресторант, като определите залите и масите в него, така че вашите сервитьори лесно да достигат до избраната маса и бърза да преминат към маркирането.

Изпращане на клиентски поръчки
Можете да изпращате поръчките на клиента както на кухненски принтери, така и на специализирани терминали в кухнята или на бара. Така ще спестите хартия и ще създадете обратна връзка между сервитьора и звеното за изпълнение. В поръчката се включат забележки, модификатори и менюта.

Инвентаризация
Проверката на наличностите никога не е била толкова лесна. На едно място виждате количествените и финансовите несъответствия. Тъй като остойностяването на разликите в ресторантите трудно може да се случва по продажни цени (голяма част от продуктите не се продават самостоятелно, а само в рецепти), в Мистрал можете да зададете и стойност на суровините при ревизия.

Брак
Стоки или рецепти, които поради някаква причина е необходимо да се бракуват, могат да се изписват от склада и записват в системата като бракувани. Може да се изважда информация относно всяка стока, която е била бракувана - кога е бракувана и на каква стойност.

Поддържан периферен хардуер:
- почти всички фискални устройства на пазара;
- почти всички популярни принтери за поръчки;
- почти всички везни, които се предлагат в България;
- тъч скрийн монитори;
- POS терминали;
- таблети за приемане на поръчки от сервитьорите;
- баркод скенери и мобилни терминали.

 

Мистрал лайт версия

Мистрал Лайт е пълнофункционален продукт за управление на търгоски обекти, ограничен за едно работно място.
Софтуерът е подходящ за малки заведения, магазини и обекти за бързо хранене.

Продуктът предлага:

- разнообразие от потребителски интерфейси, бързо маркиране с тъчскрийн във всеки екран;
- неограничен брой ценови листи и възможност за автоматично активиране в различни времеви интервали;
- интегриран генератор на документи - създаване на шаблони с желана визия и съдържание;
- пароли и нива на достъп;
- поддръжка на периферни устройства - фискални, текстови и графични принтери, баркод скенери, везни и клиентски индикации;
- генератор на справки с възможност за групиране, сумиране, филтриране, подредба по водещ параметър и др.
- управление на паричните потоци;
- безналично и смесено плащане.

Столово хранене

Столовото хранене, като обект и начин на работа има своята специфика в обслужването на клиентите и продажбата на храната. Това е причината да обърнем по-голямо внимание на тази подробност при разработването на софтуер за управление на такъв тип обекти. За да се оптимизира още по-добре процеса, ние ви предлагаме система за самообслужване чрез предварително направени от клиента заявки. Как се случва това? На достъпни за клиентите места в помещението се разполагат сензорни терминали с въведено меню за идния ден. На тях те да могат да се регистрират с предварително издадени карти и да маркират своята бъдеща поръчка. След като управителят събере и обработи заявките, той може лесно и с по-голяма точност да изготви менюто за следващия ден. По този начин на другия ден, когато клиента се идентифицира със своята карта, оператора моментално ще получи на екрана си информация за избраната от него храна. Така процеса на работа се улеснява, забързва и оптимизира. Решението е изключително подходящо за столови на почивни станции, ведомства и др. обекти свързани с редовното подсигуряване на храна за обосубен кръг от хора. 
Какъв е резултата от всичко това?  Пестите вашето време и това на клиентите си. Планирате покупките си. И не на последно място, клиентите ви ще бъдат доволни, защото ще получат ястията, които са избрали, а не това което е останало в столовата към момента на посещението им. Повечето доволни клиенти, означават по-добре развиващ се бизнес.

Стандартно софтуерът поддържа два модула "Склад" и "Продажби".  Работи се с нива на достъп. В складовата част се извършват административни дейности: създава се номенклатура, задават се права на потребителите, правят се доставки, управляват се наличностите и т.н. В продажбения модул се извършват и отразвяат продажбите. Интерфейсът на програмата е гъвкав и богат на функционални възможности. С него ще улесните значително работата на персонала си, с което ще увеличите неговата проуктивност. Бързината е един от най-важните компоненти в този вид дейност. Тук нашият продукт ще ви помогне да създадете собствена визия и стил в начина си на работа. Можете да моделирате настройките на тъч скрийн модула изцяло според вкуса и вижданията ви за работа - цветове, снимки, надписи ...

Някой от основните функционалности на програмата са:

Заявки:
Чрез заявките може да се изготвя списък на артикулите за доставка.

Доставки:
При извършването на доставките има възможност да се наблюдава последната доставна цена, разликата на доставения артикул със средната доставна цена. Всяка доставка има възможност да се въвежда отделно и да се записва заедно със съпътстващ документ (фактура / стокова разписка).

Ценообразуване:
Могат да се създават различни ценови листи, които да са валидни за определен клиент(и) и да са валидни в определен интервал от време (от час до час или от дата до дата). Образуването на ценовите листи може да става, както глобално (като надценка/отстъпка от основната ценова листа или от доставни цени) или като отделно за всеки артикул се създава нова ценова листа -  %  надценка/отстъпка. Има възможност за работа с ценовите листи спрямо клиентските карти (Пример: магнитни карти с които може да се използват определени ценови листи).

Рецептурник:
Чрез рецептурника могат да се създават рецепти, т.е. да се създава артикул за продажба, който съдържа определен брой/количество от артикулите в склада. При продажбата на този артикул системата изчислява количествата артикули участващи в рецептата, които трябва да се извадят от склада. Има възможност и за вложени рецепти. Това са рецепти, която във съдържанието си включват  друга/и рецепта/рецепти.

Спрвки:
В складовата част на програмата са интегрирани справки, които са готови за изготвяне. Тези справки са в няколко групи:
- Доставки;   Обороти;   Брак;   Продажби;   Изписване;   Персонална храна;   Ревизии;   Изтрити редове;   Реализирани продукти
- Преоценка;   Заявки;   Наличност;   Разходи;   Неприключени сметки;   Складове;   Отчет оператори;   Парични операции;   
- Стокови операции;   Върнати стоки;   
Справките могат да се изготвят в зададен интервал о т време (дата, час, минута)
Абсолютно всички операции от всякакъв тип в Мистрал Склад / Продажби се записват и могат да бъдат изведени в справки (за всяка отделна операция се изписва необходимата информация, включително и кой оператор я е извършил и в колко часа).

Генератор на справки:
Благодарение на неговата функционалност, всеки потребител има възможност да създава индивидуални справки. Генераторът е изключително ценен инструмент с много големи възможности.

Ревизия:
Чрез ревизиите се осъществява проверка на съществуващата стока, като по този начин се проверяват съответствията между това което е в склада и това което трябва да бъде според системата. Създават се количествени и финансови разлики спрямо доставните цени.

Брак:
Стоки, които поради някаква причина е необходимо да се бракуват, могат да се изписват от склада и записват в системата, като бракувани. Може да се изважда информация относно всяка стока, която е била бракувана - кога е бракувана, на каква стойност по доставни или продажни цени.

Поддържан периферен хардуер:
- всички фискални принтери и 90% от касовите апарати произвеждани в България;
- всички видове кухненски и етикитиращи принтери произвеждани в България;
- везни "Elicom" и всички везни произвеждани от Datecs;
- тъч скрийн модул, чрез който се дава възможност за работа с тъч скрийн;
- POS терминали;