Свържете се с нас: +359 2 462 71 35

chain management

Управление на вериги

Управлението на верига от търговски обекти крие своята специфика. Всеки, който се е нагърбил с тази трудна задача би споделил нуждата от централизирано управление чрез подходяща информационна система, която да му помага и да го води във вземането на правилни управленски решения.