Свържете се с нас: +359 2 462 71 35

canteens

Столово хранене

Столовите представляват особена тип ресторантьорство, при което твърде често клиентите са повтаращи се (обикновено служители на фирмите, обитаващи съответната сграда или учреждение).

Ние в Мистрал сме разработили уникална система за самообслужване в подобен тип заведения.