Свържете се с нас: +359 2 462 71 35

Fast Food

Събуей

Събуей е най-голямата и най-бързо развиваща се верига от ресторанти за бързо хранене в света.

Веригата използва решение за централизирано управление от Мистрал за своите обекти в България и Румъния - 34 ресторанта в България и 14 ресторанта в Румъния. Характерно за ресторантите е голямото разнообразие от активни промоции, менюта и динамични комбинации. Затова, за нуждите на Събуей ние от Мистрал сме разработили и внедрили множество специализирани функционални изисквания, типични за работата на веригата.

Страници