Свържете се с нас: +359 2 462 71 35

    Ти си тук

Столово хранене

Столовите представляват особена тип ресторантьорство, при което твърде често клиентите са повтаращи се (обикновено служители на фирмите, обитаващи съответната сграда или учреждение).

Ние в Мистрал сме разработили уникална система за самообслужване в подобен тип заведения.

 

Столово хранене of Мистрал Софтуер and Софтуерни решения за търговия и туризъм

Как работи решението?

На достъпни за клиентите места в помещението се разполагат сензорни терминали, на които клиентите могат да се регистрират с предварително издадени карти и да маркират своята бъдеща поръчка (обикновено за следващия ден). След като поръчките са събрани  управителят може да ги обработи, като лесно получава достъп до обобщена информация и прави прогнозна заявка за изпълнението й.

Когато дойде времето за хранене клиентът само се идентифицира със своята карта. Операторът моментално получава поръчката на екрана си и може да пристъпи към поднасянето на предварително приготвените заявки.

Спестете своето и на клиентите си време и планирайте покупките си - така ще оптимизирате бизнеса си максимално. Клиентите ви ще бъдат по-доволни, защото ще получат ястията, които са заявили, а не това, което е останало в момента на посещението им.

Clients