Свържете се с нас: +359 2 462 71 35

Столово хранене

Столовото хранене, като обект и начин на работа има своята специфика в обслужването на клиентите и продажбата на храната. Това е причината да обърнем по-голямо внимание на тази подробност при разработването на софтуер за управление на такъв тип обекти. За да се оптимизира още по-добре процеса, ние ви предлагаме система за самообслужване чрез предварително направени от клиента заявки. Как се случва това? На достъпни за клиентите места в помещението се разполагат сензорни терминали с въведено меню за идния ден. На тях те да могат да се регистрират с предварително издадени карти и да маркират своята бъдеща поръчка. След като управителят събере и обработи заявките, той може лесно и с по-голяма точност да изготви менюто за следващия ден. По този начин на другия ден, когато клиента се идентифицира със своята карта, оператора моментално ще получи на екрана си информация за избраната от него храна. Така процеса на работа се улеснява, забързва и оптимизира. Решението е изключително подходящо за столови на почивни станции, ведомства и др. обекти свързани с редовното подсигуряване на храна за обосубен кръг от хора. 
Какъв е резултата от всичко това?  Пестите вашето време и това на клиентите си. Планирате покупките си. И не на последно място, клиентите ви ще бъдат доволни, защото ще получат ястията, които са избрали, а не това което е останало в столовата към момента на посещението им. Повечето доволни клиенти, означават по-добре развиващ се бизнес.

Стандартно софтуерът поддържа два модула "Склад" и "Продажби".  Работи се с нива на достъп. В складовата част се извършват административни дейности: създава се номенклатура, задават се права на потребителите, правят се доставки, управляват се наличностите и т.н. В продажбения модул се извършват и отразвяат продажбите. Интерфейсът на програмата е гъвкав и богат на функционални възможности. С него ще улесните значително работата на персонала си, с което ще увеличите неговата проуктивност. Бързината е един от най-важните компоненти в този вид дейност. Тук нашият продукт ще ви помогне да създадете собствена визия и стил в начина си на работа. Можете да моделирате настройките на тъч скрийн модула изцяло според вкуса и вижданията ви за работа - цветове, снимки, надписи ...

Някой от основните функционалности на програмата са:

Заявки:
Чрез заявките може да се изготвя списък на артикулите за доставка.

Доставки:
При извършването на доставките има възможност да се наблюдава последната доставна цена, разликата на доставения артикул със средната доставна цена. Всяка доставка има възможност да се въвежда отделно и да се записва заедно със съпътстващ документ (фактура / стокова разписка).

Ценообразуване:
Могат да се създават различни ценови листи, които да са валидни за определен клиент(и) и да са валидни в определен интервал от време (от час до час или от дата до дата). Образуването на ценовите листи може да става, както глобално (като надценка/отстъпка от основната ценова листа или от доставни цени) или като отделно за всеки артикул се създава нова ценова листа -  %  надценка/отстъпка. Има възможност за работа с ценовите листи спрямо клиентските карти (Пример: магнитни карти с които може да се използват определени ценови листи).

Рецептурник:
Чрез рецептурника могат да се създават рецепти, т.е. да се създава артикул за продажба, който съдържа определен брой/количество от артикулите в склада. При продажбата на този артикул системата изчислява количествата артикули участващи в рецептата, които трябва да се извадят от склада. Има възможност и за вложени рецепти. Това са рецепти, която във съдържанието си включват  друга/и рецепта/рецепти.

Спрвки:
В складовата част на програмата са интегрирани справки, които са готови за изготвяне. Тези справки са в няколко групи:
- Доставки;   Обороти;   Брак;   Продажби;   Изписване;   Персонална храна;   Ревизии;   Изтрити редове;   Реализирани продукти
- Преоценка;   Заявки;   Наличност;   Разходи;   Неприключени сметки;   Складове;   Отчет оператори;   Парични операции;   
- Стокови операции;   Върнати стоки;   
Справките могат да се изготвят в зададен интервал о т време (дата, час, минута)
Абсолютно всички операции от всякакъв тип в Мистрал Склад / Продажби се записват и могат да бъдат изведени в справки (за всяка отделна операция се изписва необходимата информация, включително и кой оператор я е извършил и в колко часа).

Генератор на справки:
Благодарение на неговата функционалност, всеки потребител има възможност да създава индивидуални справки. Генераторът е изключително ценен инструмент с много големи възможности.

Ревизия:
Чрез ревизиите се осъществява проверка на съществуващата стока, като по този начин се проверяват съответствията между това което е в склада и това което трябва да бъде според системата. Създават се количествени и финансови разлики спрямо доставните цени.

Брак:
Стоки, които поради някаква причина е необходимо да се бракуват, могат да се изписват от склада и записват в системата, като бракувани. Може да се изважда информация относно всяка стока, която е била бракувана - кога е бракувана, на каква стойност по доставни или продажни цени.

Поддържан периферен хардуер:
- всички фискални принтери и 90% от касовите апарати произвеждани в България;
- всички видове кухненски и етикитиращи принтери произвеждани в България;
- везни "Elicom" и всички везни произвеждани от Datecs;
- тъч скрийн модул, чрез който се дава възможност за работа с тъч скрийн;
- POS терминали;