Свържете се с нас: +359 2 462 71 35

Следпродажбени услуги

Ние предлагаме на клиентите си качествени продукти за управление на бизнес процесите в съчетание с широка гама от услуги по внедряване и поддръжка.

Опитът показва, че добрата сервизната дейност е ключов фактор за удовлетворяване на все по-високите клиентски изисквания. Екипът ни от специалисти е с дългогодишен стаж в решаването на различни по своята същност задачи, които възникват при работа с компютърно оборудване и приложен софтуер в търговските обекти.

Поддръжката и сервизната ни дейност включват консултантски услуги по съществуващата информационна среда, изграждане на обект, възстановяване работоспособността на обект или отделна система, инсталация и настройка на ново оборудване, преконфигуриране, ремонт на устройства, профилактика и обучение.

Фирмата ни сервизира POS терминали, POS компютри, електронни везни, принтери, баркод оборудване, мобилни терминали и друго специализирано оборудване. За удобство на клиента предлагаме:

  • Телефонна поддръжка (call center);
  • E-mail поддръжка (support center);
  • Дистанционна поддръжка (с помощта на специализиран софтуер за отдалечен достъп);
  • Посещение на място (за гр.София).

Предлаганите модели за сервизно обслужване са съобразени с желанието на клиента да получи адекватна поддръжка според специфичните си потребности.