Свържете се с нас: +359 2 462 71 35

Управление на вериги

Управление на вериги of Mistral software and Software solutions for trade and tourism

Управлението на верига от търговски обекти крие своята специфика. Всеки, който се е нагърбил с тази трудна задача би споделил нуждата от централизирано управление чрез подходяща информационна система, която да му помага и да го води във вземането на правилни управленски решения.

Централизираният модел на управление помага на мениджърите за:
• по-лесното провеждане на ценовите политики - промоции и договорни доставни цени;
• управлението на номенклатурите от едно място;
• по-добрата аналитичност и възможност за сравнителни анализи;
• възможност за централизирано управление на персонала - често служителите преминават от един обект на фирмата в друг.

Все повече големи вериги от магазини и ресторанти се спират на продуктите Мистрал.

Защо?

• защото Мистрал притежава уникална система за синхронизация между централния и дъщерните обекти. Защото това става в работно време, само за няколко секунди се обменят промените между двата обекта така, че след синхронизацията има пълна информация за случващото се в обекта. Защото процесът на синхронизация никога не пречи на работата на обектите. Защото крайният резултат е обединена база данни с всички събития от всички обекти.

• защото управлението на процесите на разплащане и договорни доставни цени става централизирано, както и определянето на ценови политики, диференцирането на цените по обекти.

• защото предлагаме интегриране на облачни системи за лоялност, чрез които редовните клиенти могат да получат еднакви или различни условия в обектите.

• защото управлението на номенклатурите се случва от едно място - извършва се от правилния човек на едно място, и всички обекти просто ги ползуват.

Решението за централизирано управление ще даде възможност на бизнеса ви да изгради високи нива на производителност, надеждност и сигурност, така че потребителите (персонала) да изпълняват своите задължения по възможно най-ефектиеният начин. От друга страна на административния персонал се предоставя една сигурна и лесна за управление инфраструктура. Акумулират се всички генерирани данни, създавайки гъвкава софтуерна среда за анализ. Системата е предназначена да автоматизира, систематизира и контролира процесите на сладовото стопанство в търговските обекти.