Свържете се с нас: +359 2 462 71 35

Решения за ресторанти

Решения за ресторанти of Mistral software and Software solutions for trade and tourism

Мистрал Ресторант е софтуер за управление на заведения, който непрестанно се адаптира към особеностите в бранша.

Програмата поддържа пълна функционалност за работа на обслужващ и управленски персонал. Притежава голямо разнообразие от справки и множество функции типични за ресторантьорския бизнес. Посредством богат набор от инструменти, като бонус точки и активиране на различни ценови листи, той дава възможност да се намери максималния ефект от дадена маркетингова стратегия. Мистрал работи еднакво добре независимо от броя на обектите. Софтуерът предоставя възможност за следене на всички стокови и парични потоци, както и анализ по различни показатели с оглед вземане на правилни управленски решения. С продукта си гарантирате качествена работа и конкурентоспособност.

Адаптивният Touch Screen интерфейс за маркиране ще отговори и на най-взискателните представи - различни цветове, възможност за снимки, схема на заведението, статус на масите и всички необходими улеснения за повишаване качеството на обслужване. Едни от ключовите предпоставки за употребата му са бързото маркиране и бързото усвояване на програмата от нов персонал.

Clients